Projekty EU

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024019

Úsporná energetická opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 3 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OP PIK Úspory energie V. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021512

Realizace dalších energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě stávající energeticky náročné elektroerozívní hloubičky a konvenční rovinné brusky v rámci nástrojářské činnosti společnosti a k náhradě energeticky náročného vstřikovacího lisu v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.


OP PIK Úspory energie IV. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014636

Realizace energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy došlo k náhradě energeticky náročné technologie při výrobě lisovacích forem operacemi vrtáním, dále k náhradě energeticky náročné technologie určené k opravám a technologickým změnám ve výrobě forem a lisovacích nástrojů a k náhradě technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013114

Název projektu: Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě souboru energeticky náročných technologií určených k sušení plastových granulátů a k náhradě energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012568

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uniíOP PIK Technologie III. výzva

Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006267

Nové rozšíření technologického zázemí ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Cílem projektu je pořízení moderních výrobních technologií,

projekt je spolufinancován Evropskou unií


OP PIK Technologie IV. výzva

Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008123

Rozšíření výrobních kapacit ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Cílem projektu je pořízení moderních výrobních technologií,

projekt je spolufinancován Evropskou unií.