top of page
Settup s designérem interiérů

Certifikace

Certifikace

 

Všechny procesy v naší společnosti jsou řízeny systémem managementu jakosti, který je certifikován podle normy ISO 9001:2008. Současně jsou do procesu výroby implementovány požadavky automobilových norem. 

Momentálně probíhá zavádění řízení jakosti dle normy IATF 16949:2016 

 

Strategie společnosti

Cílem společnosti Paňák Plasty s.r.o. je poskytovat služby takovým způsobem, aby byly optimálně uspokojeny potřeby a požadavky stávajících a budoucích zákazníků v souladu s bezpečností výrobků, kvalitou, cenou a termíny dodání s minimálními dopady na životní prostředí. Tyto požadavky chce společnost Paňák Plasty s.r.o. naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků, zkušeností zákazníků a dodavatelů, s hledáním a využitím nových produktů na trhu.

Hodláme investovat do vzdělávání pracovníků, s cílem zvyšovat jejich environmentální povědomí s cílem zajištění větší stability zavedeného integrovaného systému managementu - management kvality a management životního prostředí, v souladu s normou ČSN ISO 9001:2015. 

 
Politika kvality

Společnost Paňák Plasty s.r.o. zajistí stabilní kvalitu všech produktů za konkurenčně a ekonomicky schopné ceny. Technické vybavení společnosti potřebné k realizaci zakázek je udržováno na vysoké úrovni a v dobrém technickém stavu s následným rozvíjením a rozšiřováním. Kvalita výrobků je ověřována systémem kontrol, za použití nejmodernějších měřicích zařízení, kontrolních metod a speciálních SW. Společnost udržuje styky se zákazníky v průběhu realizace výroby. Systém managementu kvality zajišťuje udržování a stálé zlepšování výrobního procesu a podpůrných činností, v souladu s normou ČSN ISO ISO 9001:2015.

bottom of page