top of page
Euro mince

Projekty EU

NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

Číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000711

Vybudování FVE o výkonu 126 kWp v areálu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem projektu je proto instalace FVE o výkonu 126 kWp bez akumulace energie na provozních objektech společnosti, což umožní společnosti pokrytí části spotřeby elektrické energie za pomocí obnovitelných zdrojů. Projekt je koncipován a je v souladu s podmínkami a parametry programu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace - I. výzva.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek1.jpg

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024019

Úsporná energetická opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 3 ks energeticky náročných vstřikovacích lisů v rámci výroby plastových dílů.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek1.png
Publicita Paňák Plasty s.r.o. (ÚE6)-page-001.jpg

OP PIK Úspory energie V. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021512

Realizace dalších energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě stávající energeticky náročné elektroerozívní hloubičky a konvenční rovinné brusky v rámci nástrojářské činnosti společnosti a k náhradě energeticky náročného vstřikovacího lisu v rámci výroby plastových dílů.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Úspory energie IV. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014636

Realizace energetických opatření v rámci výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy došlo k náhradě energeticky náročné technologie při výrobě lisovacích forem operacemi vrtáním, dále k náhradě energeticky náročné technologie určené k opravám a technologickým změnám ve výrobě forem a lisovacích nástrojů a k náhradě technologií vstřikování plastů v rámci výroby plastových dílů.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

1546.jpg

OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013114

Název projektu: Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě souboru energeticky náročných technologií určených k sušení plastových granulátů a k náhradě energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OP PIK Úspory energie III. výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0012568

Název projektu: Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie vstřikování plastů v rámci výroby plastových dílů.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

OP PIK Technologie III. výzva

Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006267

Nové rozšíření technologického zázemí ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Cílem projektu je pořízení moderních výrobních technologií,

projekt je spolufinancován Evropskou unií

 

OP PIK Technologie IV. výzva

Č. projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008123

Rozšíření výrobních kapacit ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o.

Cílem projektu je pořízení moderních výrobních technologií,

projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ_RO_B_C.jfif

OP TAK Úspory energie I. výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0001425

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o. - 2. projekt

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu souvisejícího s obráběním lisovacích forem v rámci nástrojařské činnosti společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 2 ks stávajících energeticky náročných CNC obráběcích center za 1 ks nového CNC obráběcího centra, energeticky méně náročného.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Obrázek1.png

OP TAK Úspory energie I. výzva

Číslo projektu: CZ.01.04.01/01/22_006/0001424

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o. - 1. projekt

 

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti stávajícího provozu společnosti, potažmo pak výrobního procesu vstřikováním plastů v rámci výroby plastových dílů společnosti PAŇÁK PLASTY s.r.o., a to díky realizaci úsporných energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k nahrazení 4 ks stávajících energeticky náročných vstřikovacích lisů za nová, moderní a energeticky úsporná zařízení.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

bottom of page